SAVO NATURE

Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä

 • Savo Nature Oy / Matti Vesterinen

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 • Matti Vesterinen, 050 569 1218, matti@savonature.fi

Rekisterin nimi

 • Savo Naturen markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito ja markkinointi. Tietoja käytetään myös varausten hoitamiseen ja laskutukseen.

Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
  • Henkilön nimi
  • Yhteystiedot
  • Asema / Yritys / Organisaatio
  • Varaus- ja laskutustiedot sekä varaushistoria
  • Suoramarkkinointilupa / -kielto
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Tiedot kerätään asiakkaan suostumuksella mm.
  • sähköpostitse
  • puhelimitse
  • sosiaalisen median kautta
  • sopimuksista
  • messuilta ja muista asiakastapaamisista
  • muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

 • Tietoja ei luovuteta muille tahoille
 • Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa

Asiakkaan tietojen tarkistusoikeus ja tietojen korjaaminen

 • Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista
 • Pyyntö tietojen muuttamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle